Cennik:

Ceny są określane na podstawie dziennej (24 godziny).

Cena zawiera:

Nieograniczony przebieg

Ubezpiecznie OC (z ang. TPL)

Obejmuje odpowiedzialność kierowcy za obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia, które są objęte polisą. Nie obejmuje obrażeń ciała kierowcy ani uszkodzeń wypożyczonego samochodu. Warunkiem obowiązywania polisy jest przestrzeganie zapisów umowy wypożyczenia.

Ubezpiecznie AC (z ang. CDW)

W przypadku uszkodzenia karoserii wynajętego pojazdu , maksymalny koszt który poniesiesz jest równy wysokości Wkładu Własnego czyli odpowiedzialności kierowcy dla ubezpieczenia AC(z ang. CDW). Warunkiem obowiązywania polisy jest przestrzeganie zapisów umowy wypożyczenia. Ubezpieczenie nie pokrywa innych części samochodu (takich jak elementy szklane, koła, wnętrze samochodu dach czy podwozie) a także innych opłat (np. koszt odholowania samochodu), ani elementów wyposażenia samochodu (np. fotelika dla dzieci, urządzeń GPS czy rzeczy osobistych).

Ochrona przed kradzieżą z wkladem wlasnym (ang. TP)

W przypadku kradzieży samochodu, zobowiązani są Państwo do opłacenia kosztów o wysokości wkładu własnego na wypadek kradzieży. Warunkiem obowiązywania polisy jest przestrzeganie zapisów umowy wypożyczenia.

VAT 23%

Pomoc w razie awarii

Opłaty lotniskowe / opłaty kolejowe

Opłata drogowa

Opłaty środowiskowe

Opłata za opony zimowe (od 10 listopada do 25 marca)

Cena nie obejmuje:

Opłaty za dostawę (pożądane miejsce) € 40

Opłaty za pobranie (pożądane miejsce) € 40

Opłaty administracyjnej (np .: nie zapłacono za parkowanie (grzywna parkowania)) 73,8 €

Opłaty administracyjnej w przypadku uszkodzenia samochodu 73,8 €

Opłaty za transport promowy

Dodatkowy kierowca:

Dodatkowy kierowca jest dozwolony, kosztem 6,15 euro dziennie.

Wymagania dotyczące licencji kierowcy:

Istnieją ograniczenia w przyjmowaniu praw jazdy. Prawa jazdy należy składać w języku angielskim, łacińskim lub cyrylickim. Międzynarodowe prawo jazdy wymagane jest, gdy prawo jazdy nie jest w języku angielskim, ani w języku łacińskim ani w cyrylicy. Każdy kierowca musi przedstawić ważną, oryginalną kopię swojego prawa jazdy, w tym dowód tożsamości ze zdjęciem i duplikat.

Pełna licencja przechowywana przez co najmniej 2 lata bez ważnych adnotacji. Brytyjscy posiadacze licencji muszą okazać kartę fotografii.

Wszyscy kierowcy spoza Unii Europejskiej muszą okazać Międzynarodowe Prawo Jazdy (International Driving Permit) w momencie odbioru pojazdu.


Wiek kierowcy i ograniczenia:

Minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat, z wyjątkiem 1P i 1PA, minimalny wiek wynosi 30 lat

Maksymalny wiek wynosi 99 lat.

Starsi kierowcy w wieku od 80 do 99 lat będą również odpowiedzialni za dodatek w wysokości 10,00 euro dziennie.

Dopłaty odnoszą się do kosztów ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia:

Odszkodowanie za uszkodzenie zderzenia (CDW) nie obejmuje uszkodzeń: opon, obręczy kół, kołpaków, wnętrza pojazdu, lusterek bocznych, lusterka wstecznego, szyby samochodowej, zamków, podwozia, sprzęgła, silnika, studzienki, katalizatora i chłodnicy. Nie obejmuje również ładowania akumulatora, utraty kluczy, holowania ciężarówki, transferu taksówek po wypadku, depozytu na wymianę pojazdu i odszkodowania za utracone dni wynajmu podczas naprawy pojazdu.

KOD GRUPY SAMOCHODU ACRISS/ SIPP CDWSUMA NADMIARU TPSUMA NADMIARU Depozyt
PL-1A MCMR € 1000.00 € 1,400.00 € 600.00
PL-1CLA CXMR € 1000.00 € 1,400.00 € 600.00
PL-1E EDMR € 1000.00 € 1,400.00 € 600.00
PL-1DA EDAR € 1000.00 € 1,400.00 € 600.00
PL-1G CDMR € 1200.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-1J CWMR € 1200.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-1M CDAR € 1200.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-I CMMR € 1200.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-IA CMAR € 1200.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-D1 IMMR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-D2 IMAR € 1400.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-1H IDAR € 1500.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-2D IDMR € 1500.00 € 2,000.00 € 700.00
PL-8B PVMR € 1500.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-1K SDMR € 1400.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-1KA SDAR € 1400.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-1KE IWMR € 1400.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-1S SWMR € 1400.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-1Y EXMR € 1000.00 € 1,400.00 € 600.00
PL-2B IVMR € 1500.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-9B LVMR € 1500.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-RA SFAR € 1500.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-R SFMR € 1500.00 € 2,000.00 € 800.00
PL-1P LDMR € 4,000.00 € 6,000.00 € 4,000.00
PL-1PA LDAR € 4,000.00 € 6,000.00 € 4,000.00

PAI, kradzież i obrażenia od ognia:

PAI nie jest wliczone w cenę. Ubezpieczenie od ognia i kradzieży wliczone jest w cenę wynajmu. W przypadku kradzieży pożaru lub kradzieży klient byłby odpowiedzialny za sumę nadmiaru.
Maksymalne pokrycie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od osób trzecich (SLI) za szkody materialne i urazy ciała

Pokrycie dla osoby wynosi 5000000 EUR, za szkody materialne 1000000 EUR.


Grupa / model pojazdu:

Nasze pojazdy są klasyfikowane do grup używających kodów ACRISS. Rezerwacja jest potwierdzona dla grupy, a nie określonego typu. Żałujemy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować konkretnego modelu / modelu lub rodzaju paliwa pojazdu (o ile nie podano inaczej). Pojazd pokazany na jakiejkolwiek dokumentacji jest jedynie orientacyjny i może być zastąpiony alternatywnym, podobnym lub ulepszonym pojazdem według naszego uznania.

Akceptowane metody płatności

Karta kredytowa (MasterCard, Visa)

Karty debetowe, American Express, gotówka nie jest akceptowana.
American Express nie jest akceptowany do depozytu

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 0000-2400

Odbieranie i zdawanie samochodów poza godzinami pracy Green Motion:

Jest ono możliwe, w obu przypadkach nie pobieramy dodatkowych opłat.


Opóźniony odbiór

W przypadku, gdy klient doświadczy opóźnień w lotach, nie zostanie obciążony dodatkową opłatą w ciągu godziny od planowanego czasu przybycia - jeśli jest podany numer lotu. Jeśli nie ma numeru lotu, lokalizacja może zostać zamknięta bez uprzedzenia. Żadne zwroty nie zostaną przyznane w przypadku zwrotu samochodu we wcześniejszym terminie, późnego odbioru, nie pojawienia się klienta ani anulacji dokonanej rezerwacji po dacie rozpoczęcia najmu, nawet jeśli klient posiada ochronę anulacji rezerwacji.

Polityka paliwowa

Polityka paliwowa jest "like to like", czyli prosimy o zwrot samochodu z takim samym stanem baku, jaki klient otrzymał przy odbiorze.

Grzywny, kary i opłaty administracyjne

Obowiązkiem każdego wynajmującego jest pokrycie kosztów grzywien parkingowych i naruszeń przepisów ruchu drogowego. W przypadku otrzymania grzywien lub kary za naruszenia ruchu drogowego oraz zaangażowania firmy Green Motion w administrowaniu opłatami, opłata administracyjna będzie pobierana od klienta.

Lotnisko Chopina w Warszawie Lotnisko w Modlinie Inne lokalizacje na terenie Warszawy Lotnisko w Krakowie Inne lokalizacje na terenie Krakowa Lotnisko w Gdańsku Inne lokalizacje na terenie Gdańska Wszystkie lokalizacje w Wilnie Wszystkie lokalizacje w Rydze
Lotnisko Chopina w Warszawie - € 50.00 € 30.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 250.00 400.00
Lotnisko w Modlinie € 50.00 - € 50.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 250.00 400.00
Inne lokalizacje na terenie Warszawy € 30.00 € 50.00 € 30.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 250.00 400.00
Lotnisko w Krakowie € 100.00 € 100.00 € 100.00 - € 30.00 € 150.00 € 150.00 250.00 400.00
Inne lokalizacje na terenie Krakowa € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 30.00 € 30.00 € 150.00 € 150.00 250.00 400.00
Lotnisko w Gdańsku € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 150.00 € 150.00 - € 30.00 250.00 400.00
Inne lokalizacje na terenie Gdańska € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 150.00 € 150.00 € 30.00 € 30.00 250.00 400.00
Wszystkie lokalizacje w Wilnie 250.00 250.00 250.00 250.00 400.00 250.00 250.00 - -
Wszystkie lokalizacje w Rydze 400.00 400.00 400.00 250.00 400.00 250.00 400.00 - -

Ograniczenia geograficzne:

Podróż transgraniczna jest dozwolona, ale jest to usługa na żądanie i jest dostępna tylko w krajach wymienionych poniżej - obowiązują opłaty dodatkowe.

Litwa € 100
Estonia € 150
Łotwa € 150
Niemcy € 150
Austria € 100
Czechy € 100
Słowacja € 100

Inne lokalizacje są zabronione.

Prom

Samochody są dozwolone na promach. Opłata obowiązuje. Prosimy dopytać w punkcie odbioru samochodu- wypożyczalni Green Motion.

Przedpłata
Przedpłaty wynajmu są dozwolone.

Opcjonalne dodatki

Wszystkie dodatki mogą podlegać zmianom cen bez uprzedzenia, zależą również od dostępności.

Fotelik dla niemowląt: 8,61 € / dzień, maksymalnie 80 €

Siedzisko dla dziecka: 8,61 euro / dzień, maksymalnie 80 euro

GPS: 8,61 EUR / dzień, maksymalnie 80 EUR

Łańcuchy śnieżne: 70 € / dzień, maksymalnie 170 €

Stojak na narty: € 35 / dzień, maksymalnie 350 €

Bagażnik / bagażnik dachowy: 35 EUR / dzień, nie ma maksymalnej

Ładowarka do telefonów komórkowych: 3,69 € / dzień, maksymalnie 18,45 EUR

Numery awaryjne

0048739011663/0048739011664

Ogólne warunki

Wszystkie rezerwacje podlegają naszym warunkom.

Prawo polskie stosuje się do porozumień dokonanych na podstawie cytowanych powyżej warunków.

Green Motion Polska dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dostarczone informacje były prawidłowe w momencie dokonywania rezerwacji. Ponadto klient podpisując umowę najmu zgadza się przestrzegać naszych warunków w chwili odbioru pojazdu i na czas trwania wynajmu.

Polityka anulowania rezerwacji
Anulowania rezerwacji należy dokonywać na piśmie, faksem lub przez e-mail, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu. Należy pamiętać, że anulowanie rezerwacji przez telefon nie jest akceptowane.

Anulowanie rezerwacji- opłaty administracyjne
Jeśli rezerwacja nie zostanie uskuteczniona lub nie zostanie anulowana z wyprzedzeniem, będzie pobierana opłata.

Opłata za rezerwację online z zapłatą na miejscu, opłata za niepojawienie się / anulowanie będzie równa kwocie pre-paid (przedpłaty). Żadna kwota zwrotna nie będzie należna.

W przypadku rezerwacji w pełni płatnych online, kwota należna za niewykorzystanie / anulowanie zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

7 lub więcej dni przed datą rozpoczęcia: € 15

3-6 dni przed datą rozpoczęcia: 50%

2 dni przed datą rozpoczęcia: 75%

0-1 dni przed datą rozpoczęcia: 100%

Okres wypowiedzenia został ustalony na podstawie 24-godzinnego okresu, do czasu rozpoczęcia, a nie dnia w kalendarzu.

Darowizna Zielonego Serca

Dla klientów, którzy zdecydowali się na dobroczynną darowiznę na Fundusz Zielonego Serca - chcielibyśmy, aby klienci zwrócili uwagę na to, że w przypadku anulowania rezerwacji - ta darowizna nie podlega zwrotowi.

Green Motion Poland jest obsługiwany przez  Eco Way Poland Sp. z o. o. z numerem NIP: 363744618 i są posiadaczami franczyzy dla marki Green Motion oraz franczyzowego systemu wynajmu samochodów i vanów w Polsce.